SERAT WEDHATAMA PUPUH PANGKUR (Karya : Mangkunegara IV)

6—1—1—1—1–231233
Mingkar-mingkuring angkara,
2-3-5-56, 1-1-1–1-1–21-61
akarana karenan mardi siwi,
5-6-1—-1–1–1—123-12
sinawung resmining kidung,
1-6-5—5-5-65-5
sinuba sinukarta,
3—-5—5-56-6-1-1–1–1–16—12-123
mrih kretarta pakartining ilmu luhung,
1—-2–2—-2—2-21–1-1
kang tumrap ing tanah Jawa,
5-5-5-5-5-54–6532121
agama ageming aji.

Jinejer ing Weddhatama,
mrih tan kemba kembenganing pambudi,
mangka nadyan tuwa pikun,
yen tan mikani rasa,
yekti sepi sepa lir sepah asamun,
samasane pakumpulan,
gonyak-ganyuk nglelingsemi.

Nggugu karsane priyangga,
nora nganggo peparah lamun angling,
lumuh ingaran balilu,
uger guru aleman,
nanging janma ingkang wus waspadeng semu,
sinamun ing samudana,
sesadoning adu manis .

Si pengung nora nglegewa,
sangsayarda denira cacariwis,
ngandhar-andhar angendukur,
kandhane nora kaprah,
saya elok alangka longkangipun,
si wasis waskitha ngalah,
ngalingi marang sipingging.

Mangkono ilmu kang nyata,
sanyatane mung we reseping ati,
bungah ingaran cubluk,
sukeng tyas yen den ina,
nora kaya si punggung anggung gumunggung,
ugungan sadina dina,
aja mangkono wong urip.

Uripa sapisan rusak,
nora mulur nalare ting saluwir,
kadi ta guwa kang sirung,
sinerang ing maruta,
gumarenggeng anggereng anggung gumrunggung,
pindha padhane si mudha,
prandene paksa kumaki.

Kikisane mung sapala,
palayune ngendelken yayah wibi,
bangkit tur bangsaning luhur,
lah iya ingkang rama,
balik sira sarawungan bae durung,
mring atining tata krama,
nggon-anggon agama suci.

Socaning jiwangganira,
jer katara lamun pocapan pasthi,
lumuh asor kudu unggul,
sumengah sesongaran,
yen mangkono kena ingaran katungkul,
karem ing reh kaprawiran,
nora enak iku kaki.

Kekerane ngelmu karang,
kakarangan saking bangsaning gaib,
iku boreh paminipun,
tan rumasuk ing jasad,
amung aneng sajabaning daging kulup,
Yen kapengkok pancabaya,
ubayane mbalenjani.

Marma ing sabisa-bisa,
babasane muriha tyas basuki,
puruitaa kang patut,
lan traping angganira,
Ana uga angger ugering kaprabun,
abon aboning panembah,
kang kambah ing siang ratri.

Iku kaki takokena,
marang para sarjana kang martapi,
mring tapaking tepa tulus,
kawawa nahen hawa,
Wruhanira mungguh sanjataning ngelmu,
tan mesthi neng janma wreda,
tuwin muda sudra kaki.

Sapantuk wahyuning Allah,
gya dumilah mangulah ngelmu bangkit,
bangkit mikat reh mangukut,
kukutaning Jiwangga,
Yen mangkono kena sinebut wong sepuh,
liring sepuh sepi hawa,
awas roroning ngatunggil.

Tan samar pamoring Sukma,
sinukma ya winahya ing ngasepi,
sinimpen telenging kalbu,
Pambukaning warana,
tarlen saking liyep layaping ngaluyup,
pindha pesating supena,
sumusuping rasa jati.

Sajatine kang mangkono,
wus kakenan nugrahaning Hyang Widi,
bali alaming ngasuwung,
tan karem karamean,
ingkang sipat wisesa winisesa wus,
mulih mula mulanira,
mulane wong anom sami.

Iklan

5 tanggapan untuk “SERAT WEDHATAMA PUPUH PANGKUR (Karya : Mangkunegara IV)

 1. Mingkar-mingkuring angkara,
  menghindari hawa nafsu
  akarana karenan mardi siwi,
  demi kesenangan mendidik anak
  sinawung resmining kidung,
  terbalut keindahan kidung
  sinuba sinukarta,
  diperpantas, ditata dengan seksama
  mrih kretarta pakartining ilmu luhung,
  demi tersampaikannya ajaran luhur
  kang tumrap ing tanah Jawa,
  yang diperuntukkan tanah Jawa
  agama ageming aji.
  agama pakaian berharga

  Jinejer ing Weddhatama,
  Telah disebutkan dalam wedhatama
  mrih tan kemba kembenganing pambudi,
  Supaya tak tergenang genangan daya upaya
  mangka nadyan tuwa pikun,
  sebab meskipun tua dan pikun
  yen tan mikani rasa,
  jika tak menyesapi rasa
  yekti sepi sepa lir sepah asamun,
  sungguh sepi hambar seperti sepah tersamar
  samasane pakumpulan,
  pada saat perkumpulan
  gonyak-ganyuk nglelingsemi.
  berperilaku konyol dan memalukan

  Nggugu karsane priyangga,
  Mengikuti kehendak/ambisi pribadi
  nora nganggo peparah lamun angling,
  tak memakai dasar jika berbicara
  lumuh ingaran balilu,
  Tidak suka dikatakan bebal
  uger guru aleman,
  perpedoman pada pujian
  nanging janma ingkang wus waspadeng semu,
  tetapi orang yang sudah waspada pada tanda
  sinamun ing samudana,
  terbalut dengan kata-kata semu
  sesadoning adu manis .
  menanggapi dengan tutur manis

  Si pengung nora nglegewa,
  Si bodoh tidak sadar
  sangsayarda denira cacariwis,
  semakin menjadi-jadi bualannya
  ngandhar-andhar angendukur,
  ngelantur dan muluk-muluk
  kandhane nora kaprah,
  bicaranya tidak masuk akal
  saya elok alangka longkangipun,
  Makin aneh dan tiada juntrungnya
  si wasis waskitha ngalah,
  Si pandai dan bijak mengalah
  ngalingi marang sipingging.
  menutupi kebodohan si bodoh

  Mangkono ilmu kang nyata,
  Demikianlah ilmu yang nyata
  sanyatane mung we reseping ati,
  sesungguhnya demi ketenteraman hati
  bungah ingaran cubluk,
  gembira ketika dikatakan bodoh
  sukeng tyas yen den ina,
  bersukacita ketika dihina
  nora kaya si punggung anggung gumunggung,
  tidak seperti si bodoh yang suka meninggikan diri
  ugungan sadina dina,
  mencari pujian sehari-harinya
  aja mangkono wong urip.
  Janganlah begitu orang hidup.

  Uripa sapisan rusak,
  Hidup sekali rusak
  nora mulur nalare ting saluwir,
  nalar tidak mulur, malah kacau
  kadi ta guwa kang sirung,
  Seperti gua menganga
  sinerang ing maruta,
  tertempuh angin
  gumarenggeng anggereng anggung gumrunggung,
  bergemuruh suaranya menggema
  pindha padhane si mudha,
  Demikianlah perumpamaan si ingusan
  prandene paksa kumaki.
  meskipun demikian tetap sombong

  Kikisane mung sapala,
  Kemampuannya tak seberapa
  palayune ngendelken yayah wibi,
  pelariannya, mengandalkan orang tua
  bangkit tur bangsaning luhur,
  berlagak berderajat tinggi
  lah iya ingkang rama,
  lha iya itu kan bapakmu
  balik sira sarawungan bae durung,
  Sedangkan kau, pergaulan saja belum
  mring atining tata krama,
  bagaimana etika tata krama
  nggon-anggon agama suci.
  Yang terdapat di agama suci

  Kekerane ngelmu karang,
  perihal ilmu karang
  kakarangan saking bangsaning gaib,
  yang bersumber dari makhluk gaib
  iku boreh paminipun,
  itu bedak lulur umpamanya
  tan rumasuk ing jasad,tTak merasuk di jasad
  amung aneng sajabaning daging kulup,
  hanya ada di luar dagingmu
  Yen kapengkok pancabaya,
  Jika dihadapkan marabahaya
  ubayane mbalenjani.
  janjinya tak ditepati.

  Socaning Jiwangganira
  Cerminan karaktermu
  Jer katara lamun pocapan pasthi
  Karena terlihat jelas melalui ucapan
  Lumuh kasor kudu unggul
  Tak mau kalah, maunya selalu menang
  Sumengah sesongaran
  Membanggakan diri memegahkan diri
  Yen mangkono kena ingaran ketungkul
  Jika demikian bisa disebut kalah terbelenggu
  Karem ing reh kaprawiran
  hobi perihal olah kemampuan
  Nora enak iku kaki
  Tidak asik itu, anakku.

  Marma ing sabisa-bisa,
  Maka sedapat mungkin
  babasane muriha tyas basuki,
  ibaratnya carilah hati yang damai
  puruitaa kang patut,
  bergurulah kepada yang patut
  lan traping angganira,
  Yg sesuai dengan kepribadianmu
  Ana uga angger ugering kaprabun,
  Ada juga tata aturan kerajaan
  abon aboning panembah,
  cara-cara kebaktian
  kang kambah ing siang ratri.
  yang dijalani di siang malam

  Iku kaki takokena,
  Itu tanyakanlah, anakku
  marang para sarjana kang martapi,
  kepada orang pandai yang menepi
  mring tapaking tepa tulus,
  yang jejaknya terbukti tulus
  kawawa nahen hawa,
  kuat menahan nafsu
  Wruhanira mungguh sanyataning ngelmu,
  ketahuilah bahwa ilmu yang nyata
  tan mesthi neng janma wreda,
  tak mesti berasal dari orang tua
  tuwin muda sudra kaki.
  dan masih muda miskin, anakku.

Tinggalkan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s